top of page

Om oss

Richardbyggare startades av mig, Richard Lennholm år 2011 som enskild firma, 2015 ombildades bolaget till AB. År 2020 startade vi även vårat dotterbolag Richard Lennholm El & Fastighetsteknik.
 

Vi innehar dom flesta yrkesgrupper under eget tak och dom underentreprenörer vi jobbar med är långsiktiga relationer och kvalitetssäkrade.

Våra kunder består idag av både privatpersoner, förtag och BRF
:er.

IMG_7010.JPG

För oss är det viktigt att växa i rätt takt och att vi inte tappar den andan vi haft på företaget sedan starten. Vi vill behålla den personliga kontakten oavsett stor som liten kund. Vår målsättning är att alltid växa och ha långvariga samarbeten med våra kunder där kvalitén står i fokus i första hand.

Vår största styrka är inom rotsektorn där vi arbetar med allt från servicearbeten till stora totalentrepenader där vi hjälper till från idé till nyckelfärdig projekt.
Vi hjälper till med hela processen med projektering.
 

Med vänliga hälsningar,

Richard Lennholm

Så fungerar det

Vi hjälper dig från start till mål med alla de delar ett projekt kräver. 

1. Ett första möte

Du kontaktar oss via vårt formulär där du beskriver ditt projekt. 
Vi kontaktar dig och bokar in ett första möte tillsammans med någon av våra projektledare.  
Vi ses antingen på projektets tilltänkta plats alternativt på vårt kontor.

Efter en noga genomgång av era önskemål tar vi fram en offert som vi skickar er via e-post. 

2. Start/Planering

Accepterar du offerten bokar vi enligt överenskommelse in ett startdatum på projektet. 
Du tilldelas en projektledare som du har kontakt med löpande under hela projektets gång. 


Behöver projektet ritningar eller en ansökan om bygglov kan vår inredningsarkitekt hjälpa dig att ta fram de ritningar och handlingar som behövs.

3. Projektets gång

Du har en projektledare under hela projektets gång som ser till att arbetet fortlöper som det ska. 

För att projektet ska löpa på under de bästa förutsättningar är det bra att du har planerat projektet in i minsta detalj samt lagt leveranser i god tid.
Önskar du hjälp med det, hjälper vi dig under planeringsfasen.  

4. Resultat

Vi besiktigar alltid tillsammans efter varje avslutat projekt och ser till att du är nöjd med resultatet.
 

Du tilldelas kvalitetsdokument för de delar där de ingår.

För oss är det viktigt att växa i rätt takt och att vi inte tappar den andan vi haft på företaget sedan starten. Vi vill behålla den personliga kontakten oavsett stor som liten kund. Vår målsättning är att ha långvariga samarbeten med våra kunder där kvalitén står i fokus i första hand.

Vi på kontoret

bottom of page